توئیت‌؛ ریموت ماشین

توئیت‌؛ ریموت ماشین

« Back to Glossary Index

‏حتما وقتی میخواین باریموت درب ماشین رو باز کنین
ریموت رو بگیرین سمت ماشین
آخه اگه سمت ماشین دیگه ای بگیرین ممکنه درب های اون باز بشه