توئیت‌؛ تلاش برای بهبود دنیا

توئیت‌؛ تلاش برای بهبود دنیا

« Back to Glossary Index

تلاش برای بهتر کردن دنیایی که به انسان تحمیل شده، وظیفه‌ نیست؛ انتخابه.