دسته: فیتنس

من خیلی وقت هست که مربی‌گری نمی‌کنم و از آخرین مسابقه سطح حرفه ای که شرکت کردم هم سال ها می‌گذره؛ اما ورزش کردن جزئی جدانشدنی از سبک زندگی من بوده در 15 سال اخیر؛ این دسته از نوشته ها تجویز و یا توصیه برای کسی نیست و هر فرد با توجه توانایی جسمی، شرایط زندگی و علایق‌ش باید سبک ورزشی بدن خودش رو پیدا کنه، این نوشته‌ها انتقال تجربیاتم و صرفا تمرینی برای نوشتن هستند.