توئیت‌؛ حرف باارزش

توئیت‌؛ حرف باارزش

« Back to Glossary Index

‏ا‌گه حرفای با ارزشتون رو به آدمای بی ارزش نمیگفتید، الان همه کلمه ها براتون معنی داشت.