توئیت‌؛ خودشناسی

توئیت‌؛ خودشناسی

« Back to Glossary Index

ترسناکترین بخش خودشناسی، روبرو شدن با لحظاتیِ که مچ خودت رو در حال انجام دادن کارهایی که قبلا دیگران رو بابت جاج کرده بودی می‌گیری.

و سخت ترین بخش خودشناسی روبروشدن با زخم هایی که خودت توی به وجود اومدنشون تاثیری نداشتی؛ ولی مسوولیت ترمیمش با خودته.