توئیت‌؛ دیدن عیب ها

توئیت‌؛ دیدن عیب ها

« Back to Glossary Index

‏همیشه فکر می‌کردم از کسی که عیبای خودشو نمی‌بینه بدتر نیست تا با کسایی که عیبای خودشونو خوبی می‌بینن آشنا شدم.