توئیت‌؛ دیکتاتور

توئیت‌؛ دیکتاتور

« Back to Glossary Index

‏ازسیاست فقط اسمش رو زیاد شنیدم اما من یه دیکتاتوری خوب رو به دموکراسی ترجیح میدم؛ بنظرم کسی که به صلاح مردم عمل میکنه بهتر از کسیه که به خواسته مردم عمل میکنه.