توئیت‌؛ شکرگذاری

توئیت‌؛ شکرگذاری

« Back to Glossary Index

اگر اونموقع که پول هزینه‌های جاری ماه رو نداری و دندونت هم درد می‌گیره، شکرگذار نباشی

اون موقع که فقط به فاصله سرکوچه خونه‌ات پروژه می‌گیری و کارفرما تمام حق الزحمه رو بهت پیش از طراحی می‌ده، هم شکر گذار نخواهی بود