توئیت‌؛ یا نکن یا خوب‌ش رو بکن

توئیت‌؛ یا نکن یا خوب‌ش رو بکن

« Back to Glossary Index

برای درست کردن ظاهرتون هم تابع فلسفه “یا نکن یا خوب‌ش رو بکن” باشید. یعنی یا خیلی خوب به خودتون برسید تا واقعا خوب بشید یا حتی تو آینه نگاه نکنید و عین گاو برید بیرون چون به خود رسیدنِ بد، مثل اینه که از یه چیزی بد دفاع کنی.