توئیت‌؛ دست‌آورد

توئیت‌؛ دست‌آورد

« Back to Glossary Index

هرچی سن آدم بالا می‌ره، تعداد چیزایی که از دست می‌ده از تعداد چیزایی که بدست می‌آره بیشتر می‌شه. شاید دلیل بحران های میان‌سالی هم کلنجار رفتن با از دست رفته هاست؛

سوال درست اینه که: آیا می‌شه کفه دست آوردها رو سنگین تر کرد؟