توئیت‌؛ منافع

توئیت‌؛ منافع

« Back to Glossary Index

هنری جان تمپل، نخست وزیر انگلستان درسال‌های ١٨۶٠ – ١٨۵٠ یک جمله‌ای داره که در تاریخ و روابط بین الملل در جهان ماندگار شده و اون اینه که:

«انگلستان دوستان یا دشمنان دائمی ندارد، تنها منافع دائمی دارد»