توئیت‌؛ سکوت

توئیت‌؛ سکوت

« Back to Glossary Index

‏سکوتی که باعث ناراحتی طرف بشه، بهتر از حرفیه که باعث ناراحتیش بشه، آدما سکوت رو فراموش میکنن، ولی حرفا رو نه