توئیت‌؛ Type

توئیت‌؛ Type

« Back to Glossary Index

‏من تازه مدل خودم و فهمیدم.
آرامش می‌دم ولی هیجان می‌خوام.