برچسب: فیت های ادبی

مجموعه #فیت_های_ادبی نوشته هایی هستند از جملاتی که از کسی شنیدم یا خوندم الهام گرفته شدن. بخش های داخل “” نقل قول هستند.