توئیت‌؛ تلاش

توئیت‌؛ تلاش

« Back to Glossary Index

با ناراحتی میگفت خیلی برای رسیدن بهم تلاش کردیم؛ اما هزارتا اتفاق افتاد که نشه…

اگه برای بودن با کسی تلاش کنی و از دستش بدی که ناراحتی نداره. من اگر چیزی رو واقعا بخوام، خودم رو وقتی نمی‌بخشم که نتونم بگم “تلاش کردم و نشد”