توئیت‌؛ خوبی

توئیت‌؛ خوبی

« Back to Glossary Index

تنها بدی خوبی کردن اینه که، اگر یه روز خوبی هات رو از یه نفر دریغ کنی، فکر میکنه بد شدی