توئیت‌؛ دانش جامعه

توئیت‌؛ دانش جامعه

« Back to Glossary Index

ناوال میگه :

دانش خاص دانشی است که شما نمی توانید برای آن آموزش دیده باشید. اگر جامعه بتواند شما را آموزش دهد، می تواند شخص دیگری را آموزش دهد، و جایگزین شما شود.

39 توصیه برای ثروتمند شدن بدون شانس