توئیت‌؛ فلش

توئیت‌؛ فلش

« Back to Glossary Index

از وقتی که دکمه اِجکت رو قبل از خارج کردن فلش از سیستم میزنم، فلش هام گم نشدن.