توئیت‌؛ چرم

توئیت‌؛ چرم

« Back to Glossary Index

یه عکس احساسی از آهومادری که، طفلش رو در پست کرده زیرش نوشته: نوشته #نه_به_استفاده_از_چرم_طبیعی #نه_به_سوءاستفاده_از_حیوانات #سبز_باشیم

این جماعت وِگن مسلک رو هم گاهی نمی‌فهمم (البته اشاره کنم که من خودم گیاهخوارم، البته ازون گیاه خوارهایی که گوشت هم میخورن (چون زمانی که گوشت خوار بودم گیاه هم میخوردم)) چه ایرادی داره از پوست حیوان بعد از مردنشون استفاده کنیم؟