توئیت‌؛ چهره های توی قاب

توئیت‌؛ چهره های توی قاب

« Back to Glossary Index

با اینکه خودم طرفدار عکاسی و ثبت خاطرات بوسیله دوربین هستم، اما فکر میکنم کاذب ترین نوع وفاداری اینه که عکس کسی که دوستش داری رو بکوبی به دیوار خونه‌ت یا بذاریش روی طاقچه؛

شاید هر روز اتفاقی چشمت بهش بخوره ولی ذهنت به مرور یاد میگیره بیشتر و بیشتر نادیده اش بگیره؛ بقول بزرگی ذره ای در قلب بهتر از کوهی به روی دیواره.