توئیت‌؛ آتش

توئیت‌؛ آتش

« Back to Glossary Index
پ.ن: سیب و گلابی کبابی رو امتحان کنید.

وقتی به لذت توی سرما کنار آتیش نشستن و کارایی که میشه باهاش کرد فکر میکنم، با خودم می‌گم:

نکنه واقعا حق با آتیش پرست ها بوده باشه؟

پ.ن: سیب و گلابی کبابی رو امتحان کنید.