توئیت‌؛ تبلیغات مسترکارت

توئیت‌؛ تبلیغات مسترکارت

« Back to Glossary Index

توجه شما رو به شعار تبلیغاتی “مسترکارت” جلب می‌کنم:

چیزهایی هستند که با پول نمی‌توان خرید، برای هر چیزی غیر از اینها، مسترکارت وجود دارد.