توئیت‌؛ پلان خونه

توئیت‌؛ پلان خونه

« Back to Glossary Index

بنـظرم خونه باید پلانش طوری باشه آدم بتونه فضاهایی رو برای خلوت تنهایی‌ خودش داشته باشه -حتی اگر با پارتنرتون زندگی می‌کنید-  زن و مرد باید اتاق مجزای خودشون رو داشته باشن؛

والا چه معنـی داره هرشب‌هرشب تـو بغـل هم.