توئیت‌؛ توییتر شخصی

توئیت‌؛ توییتر شخصی

« Back to Glossary Index

خوبی داشتن توییتر شخصی اینه که ایلان ماسک رو هم ممکنه اکسپت نکنم موقع ثبت نام.