توئیت‌؛ حس

توئیت‌؛ حس

« Back to Glossary Index

‏حس کره‌ای رو دارم که در حضورش مربا رو دارن با پنیر می‌خورن.