توئیت‌؛ لانگ دیستنس

توئیت‌؛ لانگ دیستنس

« Back to Glossary Index

خب، مراسم عقدی یک زوج لانگ دیستنس نرفته بودیم، که رفتیم.