توئیت‌؛ عشق

توئیت‌؛ عشق

« Back to Glossary Index

یه دید جالبی که یه عده دارن به عشق اینه که میگن عشق رو خود آدم ها ساختن. چون لذت رابطه جنسی زودگذر و تکراری بود، محدودیت درست کردن تا جذاب تر بشه و اسمش رو گذاشتن عشق…

یه چیزی مثل اسکی و اسب سواری که چون بعد یه مدت حوصله سر بر شد، اسکی و اسب سواری با مانع رو درست کردن.