توئیت‌؛ بروزرسانی

توئیت‌؛ بروزرسانی

« Back to Glossary Index

این رویکرد که یک محصول بسازی و مدام بروزرسانی‌ش کنی خوب، دوست داشتنی، ورشددهنده مهارتــ‌‌ـه.

جالبه که من یک سال گذشته، بیشتر از اینکه محتوای جدیدی تولید کنم، محتوای قبلم رو بهبود دادم- برای من که شغل پاره وقتم تولید محتواس- این موضوع باعث شده محتوایی که منتشر کردم غنی تر و یونیک تر بشن. در ضمن باعث شده خودم رو بیشتر در موضوعات مختلف غرق کنم.