توئیت‌؛ زمستون های بهشت

توئیت‌؛ زمستون های بهشت

« Back to Glossary Index

صبح های ابری،
ظهرهای بارونی،
شب های برفی؛

زمستون‌های بهشت اینطوریه