توئیت‌؛ چشم انداز

توئیت‌؛ چشم انداز

« Back to Glossary Index

استیو جابز میگه اگر دارید روی چیزی که واقعا براتون مهمه، کار می کنید، مجبور نیستید هل داده بشید.

چشم اندازتون شما رو به سمت خودش می کِشه!